วันจันทร์, 10 สิงหาคม 2563

นายกฯ เชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี

นายกฯ เชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี

นายกฯ เชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน ขอทุกคนเรียนรู้ทฤษฎีตามแนวพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด นำไปปฏิบัติใช้ .พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหลาโหม กล่าวภายหลัง ร่วมชมนิทรรศการ จิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ บริเวณท้องสนามหลวง .โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวเชิญชวนประชาชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดมาร่วมกิจกรรมที่ท้องสนามหลวง และอยากให้ทุกคนเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด โดยการนำเสนอของนิทรรศการจะเป็นภาพรวมและถูกย่อยนำไปเพื่อให้เกิดการปฏิบัติพร้อมเรียนรู้ในจุดเล็กๆ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาในเบื้องต้นก่อน จึงจะเป็นการพัฒนาไปด้วยกัน และนี่คือประเทศไทย รวมใจไทย สร้างชาติ .ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ชมกิจกรรมของกระทรวงมหาดไทย ที่ได้จัดนิทรรศการหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทั่วประเทศ เน้นการแบ่งพื้นที่ทำการเกษตร รวมถึงขุดบ่อกักเก็บน้ำ

ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังแปลงสาธิตตัวอย่างที่อุบลราชธานี นครนายก เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานตัวอย่างหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล พร้อมฝากทุกจังหวัดหาแหล่งน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในน่าแล้ง ตามความต้องการของพื้นที่ โดยรัฐบาลจะทยอยจัดทำโครงการให้ .นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี ยังได้ร่วมร้องเพลง คนดีไม่มีวันตาย กับผู้พิการทางสายตาของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในขณะเดียวกัน ประชาชนได้ตะโกนให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์ในการทำงาน ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้ถามว่า สู้ไหวหรือเปล่า และอยากให้ทุกคนทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก สำนักข่าวไทย อสมท


ข้ามไปยังทูลบาร์