Home ข่าวการศึกษา ทปอ.เปิดข้อมูล TCAS ปี63 นักศึกษาลด 5.2 พันคน
ทปอ.เปิดข้อมูล TCAS ปี63 นักศึกษาลด 5.2 พันคน

ทปอ.เปิดข้อมูล TCAS ปี63 นักศึกษาลด 5.2 พันคน

by pompam
79 views

ทปอ.เปิดข้อมูลทีแคสปีการศึกษา 2563 ทั้ง 5 รอบ มีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 200,631 คน น้อยกว่าปีการศึกษา 2562 จำนวน 5,281 คน มีผู้สละสิทธิ์ 12,815 คน

ดร.พีระพงศ์  ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส ของ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่าทปอ.ได้สรุปข้อมูลการรับสมัครและผลการคัดเลือกบุคคลในระบบทีแคส ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน รอบที่ 2 โควต้า รอบที่ 3 แอดมิชชั่น(1) รอบที่ 4 แอดมิชชั่น (2) และ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ โดยเป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 21 ก.ค.2563 ดังนี้ 
     
รอบที่ 1 จำนวนสถาบันที่เข้าร่วม 66 แห่ง จำนวนสาขาวิชาที่เปิดรับ 3,574 สาขาจำนวนเรียกรับ 138,230 คน  จำนวนผู้สมัคร 127,190 คน  จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก78,094 คน  จำนวนผู้ไม่ใช้สิทธิ์ 14,160 คน จำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์ 63,934 คน จำนวนผู้สละสิทธิ์หลังจากยืนยันสิทธิ์แล้ว 3,175 คน จำนวนผู้ได้สิทธิ์แล้วไม่ต้องการ 17,335 คนจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 60,759 คน
           
รอบที่ 2 มีสถาบันเข้าร่วม  62 แห่ง เปิดรับ 3,651 สาขา เรียกรับ 124,014 คน  สมัคร 112,407 คน ผ่านการคัดเลือก 66,599 คน ไม่ใช้สิทธิ์ 21,244 คน ยืนยันสิทธิ์45,355 คน สละสิทธิ์หลังจากยืนยันสิทธิ์แล้ว 1,526 คน ได้สิทธิ์แล้วไม่ต้องการ 22,770 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 43,829 คน

รอบที่ 3 มีสถาบันเข้าร่วม 67 แห่ง  สาขาวิชาที่เปิดรับ 3,604 สาขา เรียกรับ135,431 คน  สมัคร 103,728 คน ผ่านการคัดเลือก 70,839 คน ไม่ใช้สิทธิ์ 18,835 คนยืนยันสิทธิ์ 52,004 คน สละสิทธิ์หลังจากยืนยันสิทธิ์แล้ว 4,727 คน ได้สิทธิ์แล้วไม่ต้องการ 23,562 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 47,277 คน
             
รอบที่ 4 มีสถาบันเข้าร่วม 69 แห่ง  สาขาวิชาที่เปิดรับ 3,171 สาขา เรียกรับ120,966 คน  สมัคร 61,386 คน ผ่านการคัดเลือก 46,512 คน ไม่ใช้สิทธิ์ 7,313 คนยืนยันสิทธิ์ 39,199 คน สละสิทธิ์หลังจากยืนยันสิทธิ์แล้ว 3,387คน ได้สิทธิ์แล้วไม่ต้องการ 10,700 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 35,812 คน
               
รอบที่ 5 มีสถาบันเข้าร่วม 45 แห่ง  สาขาวิชาที่เปิดรับ 2,191 สาขา เรียกรับ46,663 คน  สมัคร 28,796 คน ผ่านการคัดเลือก 16,511 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 12,954 คน รวมทั้ง 5 รอบ มีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 200,631 คน ซึ่งน้อยกว่าทีแคสปีการศึกษา 2562 จำนวน 5,281 คน ส่วนผู้สละสิทธิ์รวม 12,815 คน
                  
“ตัวเลขผู้เข้าเรียนในปีการศึกษา 2563 มีจำนวน 200,631 น้อยกว่าปีการศึกษา 2562 จำนวน 5,281 คน โดยปีการศึกษา 2562 รับได้จำนวน 205,912 คน และ ปีนี้มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของ ทปอ. รับนักศึกษาได้มากกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฎ แต่ตัวเลขดังกล่าวก็ยังไม่สามารถบ่งบอกถึงอะไรได้มากนัก เพราะปีนี้มีมหาวิทยาลัยราชภัฎเข้าร่วมระบบทีแคส ลดน้อยลง ส่วนกรณีปัญหาการดึงคะแนนสอบผิดพลาดในรอบที่ 3 นั้น สำหรับปีการศึกษา 2564 ทปอ.ก็ต้องกำชับให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบคะแนนให้มากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีก ทั้งนี้ ทปอ.จะมีการแถลงข่าวชี้แจงรายละเอียดแนวทางการรับสมัคร การสอบ ในระบบทีแคส ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 4 ส.ค.นี้ ” ดร.พีระพงศ์ กล่าว.

ขอบคุณข่าวจาก เดลินิวส์

Related Posts

Leave a Comment