Home ข่าวการศึกษา ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนค่าอินเตอร์เน็ต ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2564
ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนค่าอินเตอร์เน็ต ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนค่าอินเตอร์เน็ต ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2564

by pompam
428 views
ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนค่าอินเตอร์เน็ต ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2564
ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนค่าอินเตอร์เน็ต

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนค่าอินเตอร์เน็ต ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนค่าอินเตอร์เน็ต ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2564

สพฐ.แจ้งหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต การสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนค่าอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ โดยรวบรวมข้อมูลนักเรียนที่เรียนแบบ On-Demand และ OnLine นักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนค่าอินเตอร์เน็ต ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนค่าอินเตอร์เน็ต
ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนค่าอินเตอร์เน็ต
ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนค่าอินเตอร์เน็ต
ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนค่าอินเตอร์เน็ต

ท่านสามารถติดตาม ข่าวสารการศึกษา สาระความรู้ สื่อการสอน การแบ่งปัน ข่าวราชการ อบรมออนไลน์ เกียรติบัตรออนไลน์ และสามารถอ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติม ได้ที่ เพจเพื่อนครู หรือ เว็บไซต์ เพื่อนครูดอทคอม และขอขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ เราจะนำเสนอสิ่งดีๆ มีประโยชน์ให้เพื่อนครูอีกครั้ง ขอขอบคุณค่ะ

Related Posts

Leave a Comment