Home ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด คู่มือครู แผนการจัดประสบการณ์ เอกสารประกอบ การจัดการเรียนการสอน DLTV ชั้นอนุบาล 1 -3 ปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลด คู่มือครู แผนการจัดประสบการณ์ เอกสารประกอบ การจัดการเรียนการสอน DLTV ชั้นอนุบาล 1 -3 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด คู่มือครู แผนการจัดประสบการณ์ เอกสารประกอบ การจัดการเรียนการสอน DLTV ชั้นอนุบาล 1 -3 ปีการศึกษา 2563

by admin admin
961 views

ดาวน์โหลด คู่มือครู แผนการจัดประสบการณ์ เอกสารประกอบ การจัดการเรียนการสอน DLTV ชั้นอนุบาล 1 -3 ปีการศึกษา 2563

เอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน DLTV ปีการศึกษา 2563 คู่มือครู แผนการจัดประสบการณ์ / แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการจัดการเรียนรู้ และเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นปฐมวัย อ.1-3

ดาวน์โหลดรายภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

ขอบคุณที่มา : COVID-19 | สพฐ.

Related Posts

Leave a Comment