Home ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด คู่มือครูแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ เอกสารประกอบ การจัดการเรียนการสอน DLTV ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลด คู่มือครูแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ เอกสารประกอบ การจัดการเรียนการสอน DLTV ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด คู่มือครูแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ เอกสารประกอบ การจัดการเรียนการสอน DLTV ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2563

by admin admin
1208 views

ดาวน์โหลด คู่มือครูแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ เอกสารประกอบ การจัดการเรียนการสอน DLTV ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด คู่มือครูแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ เอกสารประกอบ การจัดการเรียนการสอน DLTV ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2563

คู่มือครู แผนการจัดประสบการณ์ / แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการจัดการเรียนรู้ และเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดรายภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

ขอบคุณที่มา : COVID-19 | สพฐ. | ครูอาชีพดอทคอม

Related Posts

Leave a Comment