Home วิทยฐานะ ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างคำสั่งการขอประเมิน วฐ.2 และ วฐ.3 “ย้อนหลัง”
ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างคำสั่งการขอประเมิน วฐ.2 และ วฐ.3 “ย้อนหลัง”

ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างคำสั่งการขอประเมิน วฐ.2 และ วฐ.3 “ย้อนหลัง”

by pompam
142 views
ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างคำสั่งการขอประเมิน วฐ.2 และ วฐ.3 “ย้อนหลัง”

ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างคำสั่งการขอประเมิน วฐ.2 และ วฐ.3 “ย้อนหลัง”

ตัวอย่างคำสั่งการขอประเมิน วฐ.2 และ วฐ.3 ย้อนหลัง

หมายเหตุ : การประเมินผลฯ 5 ปีการศึกษาย้อนหลัง ผู้ประเมินต้องมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะที่ขอประเมิน หาก ผอ.รร. มีวิทยฐานะต่ำกว่าวิทยฐานะที่ขอฯ ให้เสนอ กศจ. แต่งตั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้น ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะที่ขอ เป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน

ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างคำสั่งการขอประเมิน วฐ.2 และ วฐ.3 “ย้อนหลัง”

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

เครดิต เพจสื่อการสอนฟรี

Related Posts

Leave a Comment