Home ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดเอกสารประชุมทางไกลเพื่อมอบนโยบายสำคัญ VIDEO CONFERENCE 19 พ.ค. 64
ดาวน์โหลดเอกสารประชุมทางไกลเพื่อมอบนโยบายสำคัญ VIDEO CONFERENCE 19 พ.ค. 64

ดาวน์โหลดเอกสารประชุมทางไกลเพื่อมอบนโยบายสำคัญ VIDEO CONFERENCE 19 พ.ค. 64

by pompam
638 views
ดาวน์โหลดเอกสารประชุมทางไกล VIDEO CONFERENCE 19 พ.ค. 64
ดาวน์โหลดเอกสารประชุมทางไกล VIDEO CONFERENCE 19 พ.ค. 64

ดาวน์โหลดเอกสารประชุมทางไกลเพื่อมอบนโยบายสำคัญ VIDEO CONFERENCE 19 พ.ค. 64

ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดจัดประชุมทางไกลเพื่อมอบนโยบายสำคัญ ในการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 และเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 รวมทั้ง การดําเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อนครูดอทคอม ขอเผยแพร่เอกสาร เพื่อให้คุณครูสามารถดาวน์โหลดเอกสารประชุมทางไกล VIDEO CONFERENCE 19 พ.ค. 64 ได้ตามลิงก์ข้างล่าง

ดาวน์โหลดเอกสารประชุมทางไกล VIDEO CONFERENCE 19 พ.ค. 64
ดาวน์โหลดเอกสารประชุมทางไกล VIDEO CONFERENCE 19 พ.ค. 64
ดาวน์โหลดเอกสารประชุมทางไกล VIDEO CONFERENCE 19 พ.ค. 64

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

ขอขอบพระคุณ เพจ ครูสายบัว ที่แบ่งปัน

Related Posts

Leave a Comment