วันจันทร์, 10 สิงหาคม 2563

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการอบรมทางไกล ครู ผู้บริหาร โดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล เมื่อวันที 7 พ.ค. 2563 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ผลการสอบอบรมทางไกล ได้ที่นี่

13 พ.ค. 2020
15516

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการอบรมทางไกล ครู ผู้บริหาร โดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล เมื่อวันที 7 พ.ค. 2563 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ผลการสอบอบรมทางไกล ได้ที่นี่

เข้าไปตรวจสอบกันครับที่ลิงก์นี้

1. http://www.dlthailand.com/covid-19
2. http://cloudz.in.th/

ขอบคุณข้อมูล : http://www.dlthailand.com/covid-19
10 ความคิดเห็น
นางเรวดี สรรพคุณ เมื่อ 13 พฤษภาคม 2020 8:34 น.

สอบแล้วเกียรติบัตรไม่มีในระบบค่ะ

นายชฎายุ นนทะแสง เมื่อ 13 พฤษภาคม 2020 8:34 น.

สอบเสร็จส่งข้อสอบ และรู้คะแนนแต่ไม่มีเกียรติบัตรในระบบครับ

ธัญพร วาเสนัง เมื่อ 13 พฤษภาคม 2020 8:34 น.

สอบแล้ว 2 รอบ ก็ไม่ปรากฏข้อมุลในระบบ เกียรติบ้ตรก็ไม่มีในระบบค่ะ สอบรอบแรก 7 พค.63 รอบที่ 2 วันที่ 13 พค.63 ค่ะ

สอบแล้วทำไมไม่ได้เกียรติบัตรคะ
สอบใหม่ก็สอบไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เหมือนเดิม

สอบแล้วเกียรติบัตรไม่มีในระบบค่ะ

สอบแล้วเกียรติบัตรไม่มีในระบบครับ

อรัญชญา เนื่องภักดี เมื่อ 13 พฤษภาคม 2020 8:34 น.

สอบแล้วทั้ง 2 รอบ ไม่มีชื่อในระบบการรับเกียรติบัตรค่ะ

นางสาวทวิตา สีลาอ้อ เมื่อ 13 พฤษภาคม 2020 8:34 น.

สอบแล้วเกียรติบัตรไม่มีในระบบค่ะ

นางสาวกนกวรรณ เชิดโกทา เมื่อ 13 พฤษภาคม 2020 8:34 น.

สอบแล้ว เกียรติบัตรไม่มีคะ

นางสาวศิริลักษณ์ ศรทอง เมื่อ 13 พฤษภาคม 2020 8:34 น.

สอบแล้วไม่มีเกียรติบัตรเช่นกันค่ะ


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด!! แบบสรุปรายงานการดำเนินการ เยี่ยมบ้านนักเรียน ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้
สสวท. ขอเชิญ คุณครูสมัคร อบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ สำหรับครู ขั้นสูง Coding for Teacher Plus (C4T Plus) 7 หลักสูตร
มาแล้ว!! สสวท.เปิดอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครู Coding for Teacher Plus (C4T Plus) 7 หลักสูตร
ดาวน์โหลดที่นี่ คู่มือการพิมพ์สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลดฟรี ตัวอย่างคู่มือการบริหารงาน 4 ฝ่าย ในโรงเรียน พร้อมปก ปีล่าสุด
15 ช่อง Youtube สำหรับการจัดการศึกษาทางไกลโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ
ข้ามไปยังทูลบาร์