Home อบรมออนไลน์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมนิทรรศการ วันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564 รับเกียรติบัตร จาก คุรุสภา
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการเช้าชมนิทรรศการ วันครูประจำปี 2564 โดย คุรุสภา

ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมนิทรรศการ วันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564 รับเกียรติบัตร จาก คุรุสภา

by pompam
7956 views

วันนี้ เพื่อนครูดอทคอม ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันครูออนไลน์ ชมนิทรรศการ งานเสวนา เข้าร่วมกิจกรรม 60% รับเกียรติบัตรฟรี!! ขอเชิญคุณครูทุกท่านร่วมกิจกรรม รับชมนิทรรศการออนไลน์วันครู ผ่านเว็บไซต์ www.วันครู.com เมื่อครบตามเงื่อนไขจะได้รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา

เกณฑ์การรับเกียรติบัตร

1.เข้าชมนิทรรศการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของนิทรรศการทั้งหมด

2.ร่วมตอบคำถามประจำนิทรรศการ หากท่านเข้าเยี่ยมชมนิทรรศแต่ไม่ตอบคำถาม ระบบจะไม่นับว่าเข้าชมนิทรรศการนั้น ๆ

3.โหวตให้คะแนนนิทรรศการที่ท่านเข้าชม หากท่านเข้าเยี่ยมชมนิทรรศแต่ไม่โหวตให้คะแนน ระบบจะไม่นับว่าเข้าชมนิทรรศการนั้น

ตัวอย่างเกียรติบัตร

คลิกเข้าร่วมกิจกรรมและรับเกียรติบัตร

Related Posts

Leave a Comment