Home ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดสื่อวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษา จาก สสวท.และสพฐ.
ดาวน์โหลดสื่อวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษา จาก สสวท.และสพฐ.

ดาวน์โหลดสื่อวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษา จาก สสวท.และสพฐ.

by pompam
3415 views

ดาวน์โหลดสื่อวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษา จาก สสวท.และสพฐ.

เพื่อนครูชี้เป้าดาวน์โหลดสื่อและใบกิจกรรมวิทนาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษา คุณครูสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ ดาวน์โหลดเลย

ดาวน์โหลดสื่อและใบกิจกรรมชั้นประถมศึกษาตอนตอน http://oho.ipst.ac.th/media/csl1

ดาวน์โหลดสื่อและใบกิจกรรมชั้นประถมศึกษาตอนปลาย http://oho.ipst.ac.th/media/csl2

ตัวอย่าง

Related Posts

Leave a Comment