Home เทคนิคการสอน ดาวน์โหลดรูปแบบข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย เตรียมพร้อมสอบ O-NET ป.6
ดาวน์โหลดรูปแบบข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย เตรียมพร้อมสอบ O-NET ป.6

ดาวน์โหลดรูปแบบข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย เตรียมพร้อมสอบ O-NET ป.6

by pompam
2270 views

ดาวน์โหลดรูปแบบข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย เตรียมพร้อมสอบ O-NET ป.6 

สอบหรือไม่สอบ ต้องเตรียมไว้ก่อน !! เพื่อนครูดอทคอม ขอประชาสัมพันธ์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 – 2562 โดยในการเตรียมความพร้อม การสอบ O-NET ป.6 ภาษาไทย (รูปแบบข้อสอบอัตนัยแบบเขียนตอบ) นักเรียนไม่จําเป็นต้องกวดวิชา และขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ไม่ต้องกังวล เนื่องจากเป็นการวัดสาระการเขียนตามหลักสูตรฯ เอกสารฉบับนี้ ได้แนะนําลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ (Test Specification) ที่มีลักษณะเฉพาะของข้อสอบ (Itern Specification) O-NET วิชาภาษาไทย ป.6

ดาวน์โหลดเอกสารเอกสาร รูปแบบข้อสอบอัตนัย

ขอขอบคุณ ครูอาชีพดอทคอม

Related Posts

Leave a Comment