Home ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดฟรี แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้น ป.1 – 6 ทุกวิชา
ดาวน์โหลดฟรี แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้น ป.1 - 6 ทุกวิชา

ดาวน์โหลดฟรี แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้น ป.1 – 6 ทุกวิชา

by admin admin
6557 views

ดาวน์โหลดฟรี แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้น ป.1 – 6 ทุกวิชา

รวมลิงก์แผนการสอนฟรีที่นี่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

1. วิชาภาษาไทย

ดาวน์โหลด  https://bit.ly/2LCdO26

2.วิชาคณิตศาสตร์ *ต้องเข้าสู่ระบบ

ดาวน์โหลด https://bit.ly/3fSkeYG

3. วิชาวิทยาศาสตร์ *ต้องเข้าสู่ระบบ

ดาวน์โหลด https://bit.ly/3fSkeYG

4. วิชาภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลด https://bit.ly/2WEmGdW

5.  วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ดาวน์โหลด https://bit.ly/366H6ix

6. วิชาประวัติศาสตร์

ดาวน์โหลด https://bit.ly/2TdRbFb

7. วิชาพุทธศาสนา

ดาวน์โหลด https://bit.ly/2TdNkrQ

8. วิชาหน้าที่พลเมือง

ดาวน์โหลด https://bit.ly/2Zh39C1

10. วิชาศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี

ดาวน์โหลด  https://bit.ly/3fVDrZx

ขอบคุณที่มา

– ศึกษาภัณฑ์ออนไลน์
– สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Related Posts

Leave a Comment