Home สาระความรู้ คนละครึ่ง เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงิน 3,500 บาท รอบใหม่กลาง ม.ค.นี้
คนละครึ่ง เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงิน 3,500 บาท รอบใหม่กลาง ม.ค.นี้

คนละครึ่ง เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงิน 3,500 บาท รอบใหม่กลาง ม.ค.นี้

by pompam
74 views

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการคนละครึ่งนั้น ปัจจุบันกระทรวงการคลังกำลังรอสรุปตัวเลขคนละครึ่งระยะที่ 2 (เฟส 2) ในส่วนผู้ที่ลงทะเบียนไว้แต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ ซึ่งจะทราบผลหลังจากวันที่ 14 ม.ค.2564 นี้ที่เปิดให้ใช้จ่ายภายใน 14 วัน ว่าจะเหลือจำนวนเท่าใด หลังจากในเฟสแรก กระทรวงการคลังทราบตัวเลขแล้วว่ามีผู้ไม่ใช้สิทธิ์ประมาณ 500,000 สิทธิ์

ทั้งนี้ เบื้องต้นคาดว่าทั้งสองเฟสจะเหลือสิทธิ์ในโครงการประมาณ 1 ล้านสิทธิ์ ดังนั้นกระทรวงการคลังจะนำสิทธิ์ที่เหลือเหล่านี้มาเปิด ให้ประชาชนลงทะเบียนใหม่หลังช่วงกลางเดือน ม.ค.นี้

สำหรับโครงการ “คนละครึ่งเฟส 2” ซึ่งรัฐบาลเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนชิงสิทธิ์ รับเงินจำนวน 3,500 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อ 50% โดยไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

สำหรับโครงการ “คนละครึ่งเฟส 2” ซึ่งรัฐบาลเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนชิงสิทธิ์ รับเงินจำนวน 3,500 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อ 50% โดยไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

อย่างไรก็ตาม สำหรับคุณสมบัติผู้ลงทะเบียน จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประจำตัวประชาชน และไม่ใช่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ที่มาข่าว ไทยรัฐ 9 ม.ค.64

Related Posts

Leave a Comment