Home บทความ ขั้นตอนแนวทางช่วยเหลือผู้ปกครอง- การปรับจูนกล่องดิจิตอล DLTV ระบบ KU BAND และ C-BAND
ขั้นตอนแนวทางช่วยเหลือผู้ปกครอง- การปรับจูนกล่องดิจิตอล DLTV ระบบ KU BAND และ C-BAND

ขั้นตอนแนวทางช่วยเหลือผู้ปกครอง- การปรับจูนกล่องดิจิตอล DLTV ระบบ KU BAND และ C-BAND

by admin admin
914 views

ขั้นตอนแนวทางช่วยเหลือผู้ปกครอง- การปรับจูนกล่องดิจิตอล DLTV ระบบ KU BAND และ C-BAND โดยกลุ่มนโยบายและแผน งานส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.พิษณุโลก เขต 2

ขั้นตอนแนวทางช่วยเหลือผู้ปกครอง- การปรับจูนกล่องดิจิตอล DLTV ระบบ KU BAND และ C-BAND

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ สพฐ

Related Posts

Leave a Comment