Home อบรมออนไลน์ ขอเชิญเข้าการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร การใช้โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน SchoolMIS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
ขอเชิญเข้าการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร การใช้โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน SchoolMIS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

ขอเชิญเข้าการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร การใช้โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน SchoolMIS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

by pompam
1127 views
ขอเชิญเข้าการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร การใช้โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน SchoolMIS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
ขอเชิญเข้าการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร การใช้โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน SchoolMIS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

ขอเชิญเข้าการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร การใช้โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน SchoolMIS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ อยู่ในช่วงการพัฒนาหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการใช้โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน SchoolMIS อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอเชิญเข้าการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร การใช้โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน SchoolMIS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
ขอเชิญเข้าการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร การใช้โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน SchoolMIS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

>>เข้าสู่ระบบการออบรมออนไลน์ที่นี่<<

ขอขบอคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

Related Posts

Leave a Comment