Home อบรมออนไลน์ ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตรการสร้างสื่อการสอน Basic for Canva รับเกียรติบัตร โดย สพป.อุบลราชธานี เขต 4
ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตรการสร้างสื่อการสอน Basic for Canva รับเกียรติบัตร โดย สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตรการสร้างสื่อการสอน Basic for Canva รับเกียรติบัตร โดย สพป.อุบลราชธานี เขต 4

by pompam
1157 views
ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตรการสร้างสื่อการสอน Basic for Canva รับเกียรติบัตร โดย สพป.อุบลราชธานี เขต 4
ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตรการสร้างสื่อการสอน Basic for Canva รับเกียรติบัตร โดย สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตรการสร้างสื่อการสอน Basic for Canva รับเกียรติบัตร โดย สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตรการสร้างสื่อการสอน Basic for Canva รับเกียรติบัตร โดย สพป.อุบลราชธานี เขต 4 และมีอีกหลายหลักสูตรให้เข้าอบรมฟรีนะคะ ทำแบบประเมินความพึงพอใจก่อนทำแบบทดสอบ รับเกียรติบัตรค่ะ

ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตรการสร้างสื่อการสอน Basic for Canva รับเกียรติบัตร โดย สพป.อุบลราชธานี เขต 4
ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตรการสร้างสื่อการสอน Basic for Canva รับเกียรติบัตร โดย สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ตัวอย่างเกียรติบัตร

เข้าสู่ระบบทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ขอขอบคุณที่มา ศูนย์พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 (UBN4-TPEC)

Related Posts

Leave a Comment