Home ข่าวการศึกษา ขอเชิญชวนคุณครูประจำชั้นและครูแอดมิน เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่าน ระบบ Zoom Meeting เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศ
ขอเชิญชวนคุณครูประจำชั้นและครูแอดมิน เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่าน ระบบ Zoom Meeting เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศ

ขอเชิญชวนคุณครูประจำชั้นและครูแอดมิน เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่าน ระบบ Zoom Meeting เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศ

by pompam
513 views

ขอเชิญชวนคุณครูประจำชั้นและครูแอดมิน เข้าร่วมอบรมออนไลน์💻 ผ่าน ระบบ Zoom Meeting เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคและแนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษา ที่จะช่วยให้คุณครูมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบสารสนเทศมากยิ่งขึ้น!
.
🔔รับผู้อบรมจำนวนจำกัด เพียง 60 คน/รอบ เท่านั้น!!
สามารถเข้าไปสมัคร เลือกรอบที่สนใจ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 👉https://cct.mmctrainingcenter.com/ หรือสแกน QR Code ตามที่อยู่ในภาพ
.
👉สำหรับผู้เข้าอบรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 70 %ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรจาก กสศ.
.
หากมีข้อสงสัย สามารถติตต่อได้ที่📞 02-270-5622-4 จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.

หลักสูตร : หลักสูตรอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคและแนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษา สำหรับครูคัดกรอง

หลักสูตรอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคและแนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษา สำหรับครูคัดกรองหัวข้อการอบรมมีดังนี้

– การบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจน (นร/กสศ.01)

– การเปิดบัญชีพร้อมเพย์ของนักเรียนทุนเสมอภาค / การขอยกเลิกทุน

– การพิมพ์หนังสือแจ้งผลการรับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค (นร/กสศ.08)

– การบันทึกข้อมูลใบสำคัญรับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค  (นร/กสศ.06)

– การบันทึกข้อมูลการมาเรียน และ น้ำหนัก-ส่วนสูง ของนักเรียนทุนเสมอภาค     

ลงทะเบียนเข้าอบรม

หลักสูตร : หลักสูตรอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคและแนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษา สำหรับครูแอดมิน

หลักสูตรอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคและแนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษา สำหรับครูแอดมินหัวข้อการอบรมมีดังนี้

– การจัดการฐานข้อมูลโรงเรียน / การจัดการข้อมูลผู้ใช้ของโรงเรียน

-การบันทึกข้อมูลแบบรับรองการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขโดยตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา (นร/กสศ.05)

-การบันทึกข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา(ก.001) และ การสรุปผลการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา (ก.002)

-การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสถานศึกษา /รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

ลงทะเบียนเข้าอบรม

Related Posts

Leave a Comment