Home อบรมออนไลน์ ขอเชิญครูผู้สนใจสมัครเพื่อรับเอกสารกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “การรู้ดิจิทัล” ระดับมัธยมศึกษา
ขอเชิญครูผู้สนใจสมัครเพื่อรับเอกสารกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “การรู้ดิจิทัล” ระดับมัธยมศึกษา

ขอเชิญครูผู้สนใจสมัครเพื่อรับเอกสารกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “การรู้ดิจิทัล” ระดับมัธยมศึกษา

by pompam
608 views
ขอเชิญครูผู้สนใจสมัครเพื่อรับเอกสารกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “การรู้ดิจิทัล” ระดับมัธยมศึกษา
ขอเชิญครูผู้สนใจสมัครเพื่อรับเอกสารกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “การรู้ดิจิทัล” ระดับมัธยมศึกษา

ขอเชิญครูผู้สนใจสมัครเพื่อรับเอกสารกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “การรู้ดิจิทัล” ระดับมัธยมศึกษา

สสวท. ขอเชิญครูผู้สนใจสมัครเพื่อรับกิจกรรมการเรียนรู้ การรู้ดิจิทัล ระดับมัธยมศึกษา โดยครูผู้สอนสามารถนำกิจกรรมไปสอนเสริมในรายวิชาวิทยาการคำนวณ รายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริม ชุมนุม หรือปรับใช้ตามความเหมาะสม

ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับเอกสารกิจกรรมการเรียนรู้ 20 กิจกรรม ฟรี โดยรับลิงก์เอกสารทางอีเมลภายใน 3 วันหลังสมัคร ) ผู้สนใจ สมัครที่ https://bit.ly/3mj4iUb

ขอเชิญครูผู้สนใจสมัครเพื่อรับเอกสารกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “การรู้ดิจิทัล” ระดับมัธยมศึกษา
ขอเชิญครูผู้สนใจสมัครเพื่อรับเอกสารกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “การรู้ดิจิทัล” ระดับมัธยมศึกษา

ที่มา สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.

สามารถติดตาม ข่าวสารการศึกษา สาระความรู้ สื่อการสอน การแบ่งปัน ข่าวราชการ อบรมออนไลน์ เกียรติบัตรออนไลน์ และสามารถอ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติม ได้ที่ เพจเพื่อนครู หรือ เว็บไซต์ เพื่อนครูดอทคอม และขอขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ เราจะนำเสนอสิ่งดีๆ มีประโยชน์ให้เพื่อนครูอีกครั้ง ขอขอบคุณค่ะ

Related Posts

Leave a Comment