Home สาระความรู้ การแข่งขันคัดลายมือระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชิงเกียรติบัตรจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การแข่งขันคัดลายมือระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชิงเกียรติบัตรจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การแข่งขันคัดลายมือระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชิงเกียรติบัตรจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

by pompam
6146 views
การแข่งขันคัดลายมือระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชิงเกียรติบัตรจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การแข่งขันคัดลายมือระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชิงเกียรติบัตรจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การแข่งขันคัดลายมือระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชิงเกียรติบัตรจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เชิญชวนผู้สนใจสมัคร แข่งขันความรู้ ความสามารถ และทักษะทางภาษาไทย เข้าร่วมการแข่งขันในงาน ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ ๑๓ “เทิดคุณาจารย์ผ่องประภัสสร์ ดุจประทีปเรืองจรัสพิพัฒน์ไทย”

การแข่งขันคัดลายมือระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชิงเกียรติบัตรจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปิดรับผลงานแล้ว ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันและสมัคร ได้จากลิงก์ https://forms.gle/a4yKBjd74R7Z61em7 หรือ QR code ในโปสเตอร์ด้านล่างนี้
พร้อมสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับคัดลายมือที่ลิงก์ https://drive.google.com/…/1FjkRiiuVfDfa25dOpYI…/view…

การแข่งขันคัดลายมือระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชิงเกียรติบัตรจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การแข่งขันคัดลายมือระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชิงเกียรติบัตรจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ที่มา ครูไทยรักษ์ภาษา

ท่านสามารถติดตาม ข่าวสารการศึกษา สาระความรู้ สื่อการสอน การแบ่งปัน ข่าวราชการ อบรมออนไลน์ เกียรติบัตรออนไลน์ และสามารถอ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติม ได้ที่ เพจเพื่อนครู หรือ เว็บไซต์ เพื่อนครูดอทคอม และขอขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ เราจะนำเสนอสิ่งดีๆ มีประโยชน์ให้เพื่อนครูอีกครั้ง ขอขอบคุณค่ะ

Related Posts

Leave a Comment