วันเสาร์, 26 กันยายน 2563

การอบรมออนไลน์ เรื่อง การเห็นคุณค่าในตนเอง Self-Esteem มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับเกียรติบัตรฟรี


สำหรับทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมออนไลน์เรื่อง “ การเห็นคุณค่าในตนเอง Self-Esteem” ตั้งแต่วันนี้ – 16 ตุลาคม 2563
จำกัดจำนวนคนเข้าใช้งานวันละ 100 คน #ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
🔻คลิกที่ลิ้งค์ด้านล่าง🔻
https://sites.google.com/view/psyselfesteem/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

ซึ่งจัดทำขึ้น โดยนิสิตชั้นปีที่4 สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

📌โดยมีขั้นตอน ดังนี้
▶️ทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม
▶️รับฟังสื่อการฝึกอบรมออนไลน์ในหัวข้อ “การเห็นคุณค่าในตนเอง Self-Esteem “ เวลาประมาณ 45 นาที
▶️ทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม

📣หากทุกคนได้เข้าร่วมการฝึกอบรมแล้วทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตร จากภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยอัตโนมัติผ่านทาง Gmail

⚠️หมายเหตุ ทำในโน๊ตบุคหรือPCจะเสถียรมากยิ่งขึ้น

ติดต่อสอบถาม

หากพบข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อได้ที่ Gmail : jiraporn24647@gmail.com หรือ phoenixzame21@gmail.com

โทร : 094-503-3753 หรือ 085-1205967


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สพฐ.เผยแพร่ คลิปอบรมหลักสูตรอบรมวิทยาการคำนวณ สำหรับครู (C4T) สสวท. ทบทวนหลักสูตร C4T 4 ช่วงชั้น 150 คลิป
อบรมออนไลน์ จิตวิทยากับการช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติด ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ลงทะเบียนอบรมสะเต็มศึกษาออนไลน์ ทำแบบทดสอบก่อนอบรม ภายใน 20 สิงหาคม 2563
แบบทดสอบก่อนเรียน การอบรมครูด้วยระบบทางไกล แบบออนไลน์ (ครูผู้สอน)
สสวท. ขอเชิญ คุณครูสมัคร อบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ สำหรับครู ขั้นสูง Coding for Teacher Plus (C4T Plus) 7 หลักสูตร
มาแล้ว!! สสวท.เปิดอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครู Coding for Teacher Plus (C4T Plus) 7 หลักสูตร