Home ข่าวการศึกษา การประกวดเรียงความหัวข้อเรื่อง “เเม่ของฉัน” โดยประชาคมชาววิสุทธิกษัตริย์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันภาษาไทยครูลิลลี่ สมัครถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
การประกวดเรียงความหัวข้อเรื่อง "เเม่ของฉัน" โดยประชาคมชาววิสุทธิกษัตริย์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันภาษาไทยครูลิลลี่ สมัครถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

การประกวดเรียงความหัวข้อเรื่อง “เเม่ของฉัน” โดยประชาคมชาววิสุทธิกษัตริย์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันภาษาไทยครูลิลลี่ สมัครถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

by pompam
1062 views
การประกวดเรียงความหัวข้อเรื่อง "เเม่ของฉัน" โดยประชาคมชาววิสุทธิกษัตริย์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันภาษาไทยครูลิลลี่ สมัครถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
การประกวดเรียงความหัวข้อเรื่อง “เเม่ของฉัน” โดยประชาคมชาววิสุทธิกษัตริย์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันภาษาไทยครูลิลลี่

การประกวดเรียงความหัวข้อเรื่อง “เเม่ของฉัน” โดยประชาคมชาววิสุทธิกษัตริย์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันภาษาไทยครูลิลลี่ สมัครถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

บทความนี้ เพื่อนครูดอทคอม ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดเรียงความหัวข้อเรื่อง “เเม่ของฉัน”โปรแกรมการจัดงานประกวดเขียนเรียงความ ภายใต้หัวข้อ “แม่ของฉัน” โดย (๑)ประชาคมชาววิสุทธิกษัตริย์ ร่วมกับ (๒)กระทรวงวัฒนธรรม และ (๓)สถาบันกวดวิชา ภาษาไทยครูลิลลี่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างในการเรียนรู้ สู่การเขียนเรียงความให้ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

สามารถศึกษารายละเอียดโครงการในคิวอาร์โค้ด

การประกวดเรียงความหัวข้อเรื่อง "เเม่ของฉัน"
รายละเอียดการประกวดเรียงความหัวข้อเรื่อง “เเม่ของฉัน”

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ตัวอย่างเกียรติบัตร การประกวดเรียงความหัวข้อเรื่อง "เเม่ของฉัน"
ตัวอย่างเกียรติบัตร การประกวดเรียงความหัวข้อเรื่อง “เเม่ของฉัน”

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดโครงการ

Related Posts

Leave a Comment