Home อบรมออนไลน์ กสศ.ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค รับเกียรติบัตรจาก กสศ
กสศ.ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค รับเกียรติบัตรจาก กสศ

กสศ.ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค รับเกียรติบัตรจาก กสศ

by pompam
276 views
กสศ.ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค รับเกียรติบัตรจาก กสศ
กสศ.ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค รับเกียรติบัตรจาก กสศ

กสศ.ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค รับเกียรติบัตรจาก กสศ

กสศ.ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ได้รับเกียรติบัตรจาก กสศ..เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค และเข้าใจแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณ ในโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

ขอเชิญชวนหน่วยกำกับติดตาม เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค และเข้าใจแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณ ในโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
รับผู้อบรมจำนวนจำกัด เพียง 70 คน/รอบ จำนวน 2 รอบ เท่านั้น!

🗓เปิดรับสมัครวันที่ 16 ก.ย. 2564สามารถเข้าไปสมัคร เลือกรอบที่สนใจ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
👉https://cct.mmctrainingcenter.com/ หรือสแกน QR Code ตามที่อยู่ในภาพ.
👉สำหรับผู้เข้าอบรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 70 %ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรจาก กสศ.

กสศ.ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค รับเกียรติบัตรจาก กสศ
กสศ.ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค รับเกียรติบัตรจาก กสศ

หากมีข้อสงสัย สามารถติตต่อได้ที่ 02-270-5622-4 จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.

ท่านสามารถติดตาม ข่าวสารการศึกษา สาระความรู้ สื่อการสอน การแบ่งปัน ข่าวราชการ อบรมออนไลน์ เกียรติบัตรออนไลน์ และสามารถอ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติม ได้ที่ เพจเพื่อนครู หรือ เว็บไซต์ เพื่อนครูดอทคอม และขอขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ เราจะนำเสนอสิ่งดีๆ มีประโยชน์ให้เพื่อนครูอีกครั้ง ขอขอบคุณค่ะ

Related Posts

Leave a Comment