Home ข่าวการศึกษา กรมอนามัย เน้นย้ำสถานศึกษา ปฏิบัติตามคู่มือในการป้องกันโรคโควิด19 ด้านสุขภาพนักเรียนตามแนววิถีชีวิตใหม่ New normol
กรมอนามัย เน้นย้ำสถานศึกษา ปฏิบัติตามคู่มือในการป้องกันโรคโควิด19 ด้านสุขภาพนักเรียนตามแนววิถีชีวิตใหม่ New normol

กรมอนามัย เน้นย้ำสถานศึกษา ปฏิบัติตามคู่มือในการป้องกันโรคโควิด19 ด้านสุขภาพนักเรียนตามแนววิถีชีวิตใหม่ New normol

by pompam
116 views

กรมอนามัย เน้นย้ำสถานศึกษา ปฏิบัติตามคู่มือในการป้องกันโรคโควิด19 ด้านสุขภาพนักเรียนตามแนววิถีชีวิตใหม่ New normol

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสุขภาพนักเรียนตามแนววิถีชีวิตใหม่ New Normal แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2564 ย้ำให้สถานศึกษาปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันโรคโควิด 19 และคู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา เพื่อความปลอดภัย 

            นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยข้อมูลจากการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสุขภาพนักเรียนตามแนววิถีชีวิต (New Normal) แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2564 “แนวปฏิบัติการรับมือและตอบโต้การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระบาดใหม่ ในสถานศึกษา” ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย ว่า จากกรณีการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ระบาดใหม่ ในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดใกล้เคียง และกรณีที่มีเด็กติดเชื้อ จำนวน 5 คน เป็นเด็กประถม 2 ราย อายุ 7 ปี และ 9 ปี และเป็นเด็กมัธยม 3 ราย มีอายุ 13, 15 และ 17 ปี ซึ่งได้รับเชื้อโควิด 19 มาจากสมาชิกในครอบครัว โดยไม่ได้รับเชื้อมาจากโรงเรียน นั้น กรมอนามัยจึงขอเน้นย้ำให้นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาดูแลสุขภาพ โดยปฏิบัติตนตามรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ตามคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันโรคโควิด 19 และคู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในสถานศึกษาด้วยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร รวมถึงการจัดให้อากาศถ่ายเทสะดวก (Ventilation) ลดฝุ่น PM 2.5 และความแม่นยำการคัดกรองวัดไข้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ระบาดใหม่ เนื่องจากกลุ่มนักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษาเป็นอีกกลุ่มที่สำคัญ

           “ทั้งนี้ โรงเรียนทั้งภาครัฐ และเอกชน ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่มีจุดคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน มีการเว้นระยะห่างในห้องเรียน เน้นจัดการเรียน การสอนให้เป็นกลุ่มเดียวและให้มีกิจกรรมทำในกลุ่มเดียวกันตลอดทั้งวัน ร่วมกับการจัดกลุ่มสลับกันใช้งานเพื่อช่วยลดการสัมผัสร่วมกันจำนวนมาก และส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดโรงเรียนช่วงเปิดเรียนใหม่ (Newly Reopening) โดยทำความสะอาดห้องเรียน พื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกันเป็นประจำเช่น โต๊ะ เก้าอี้ ลูกบิดประตู มือจับ ปุ่มกด คอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด พื้นห้องเรียน รวมถึงสนามเด็กเล่น อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนและ   ช่วงบ่าย จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น สเปรย์แอลกอฮอล์ ให้นักเรียนใช้ทำความสะอาดพื้นที่โต๊ะเรียนของตนเองได้อย่างสะดวก รวมทั้งปรับรูปแบบการรับประทานอาหารกลางวัน โดยจัดเป็นกล่องอาหารแยกเฉพาะบุคคล และให้นักเรียนรับประทานอาหารในห้องเรียนของตนเอง ซึ่งมีที่นั่งเว้นระยะห่างกันเพื่อสุขอนามัยที่ดี” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ที่มา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Related Posts

Leave a Comment